Job Title

Cities

Country

Press Release Portfolio - Journalists Directory

Mr. Havyarimana Moses Verified

  • , Burundi
  • Freelance Journalist — Moses Havyarimana

Mr. Yves Kamikiwe Verified

  • , Burundi
  • Journalist — Kamikiwe Yves

Mr. Butoyi Hussein Verified

  • , Burundi
  • Freelance Video Journalist — Hussein Butoyi

Mr. Ndikumazambo Gaspard Verified

  • , Burundi
  • Journalist — Gaspard Ndikumazambo